autocasco


autocasco
autocasco {{/stl_13}}{{stl_7}}[wym. autokasko] {{/stl_7}}{{stl_8}}rz. n ndm {{/stl_8}}{{stl_7}}'dobrowolne ubezpieczenie samochodu od wypadku, kradzieży, pożaru i uszkodzenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Opłacić autocasco. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • autocasco — [wym. autokasko] n ndm «ubezpieczenie samochodu od szkód mogących powstać wskutek wypadku drogowego, złośliwego lub lekkomyślnego uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru i kradzieży» Ubezpieczenie autocasco. Opłacać autocasco …   Słownik języka polskiego